Kostka brukowa w ogrodzie

kostka brukowa

Ścieżki w ogrodzie to ważny, integralny jego element. Pełnią one nie tylko funkcję praktycznego łącznik między kolejnymi fragmentami ogrodu, ale również są ważnym elementem jego aranżacji i częścią ogrodowej kompozycji. Ścieżki ogrodowe wykonane są najczęściej z betonu, kamienia, żwiru lub drewna. Spośród tych rozwiązań najbardziej praktyczne jest zastosowanie kostki brukowej, np. granitowej. Ścieżka z kostki wykonywana jest z wielu drobnych elementów, pomiędzy którymi znajdują się spoiny, pozwalające na szybki odprowadzenie wody. Nie grożą nam zatem kałuże, nawierzchnia nie będzie zatem ani śliska ani niebezpieczna Ponadto w przypadku zaplamienia albo uszkodzenia bez trudu można wymienić pojedynczą kostkę.

Wybór kostki i obrzeży trawnikowych

Jeżeli będziemy używały kostki jedynie do wyłożenia nią ścieżki nie musimy wybierać szczególnie grubej, ponieważ ścieżki ogrodowe niepoddawane są bardzo dużym obciążeniom. Wystarczające jest użycie kostek o grubości od 4 do 6 cm. Tylko w przypadku kostki z kamienia naturalnego stosowane są zazwyczaj grubsze elementy. Bardzo ważne jest ułożenie jej na odpowiednio ustabilizowanej warstwie podbudowy. Oprócz oferowanej przez nas w Górze Kalwarii kostki brukowej konieczne jest zakupienie odpowiednich obrzeży trawnikowych. Można w tym celu wykorzystać koskę brukową o większych wymiarach, które układa się po obwodzie ścieżki. Dobrym rozwiązaniem, najbardziej tradycyjnym jest zastosowanie obrzeży trawnikowych, czyli krawężników. Ostatnim rozwiązaniem są plastikowe obrzeża wykonane z bardzo wytrzymałego i elastycznego tworzywa sztucznego.

Jak układa się kostkę brukową

Do wytyczenia ścieżek używa się palików oraz sznurka murarskiego. . W ten sposób wytycza się zewnętrzne krawędzie całej ścieżki. W kolejnym kroku jest usunięcie warstwy ziemi w obrębie wyznaczonych obszarów. Ziemię nalży usunąć na głębokość około 20-30 cm. Dno wykopu trzeba wyrównać oraz delikatnie wyprofilować spadki. Następnie wykonuje się warstwę podbudowy z grubego kruszywa, dodatkowo zagęszczonego mechanicznie poprzez ubijanie oraz podsypki z piasku wymieszanego z cementem.