Podjazd z kostki granitowej

Podjazd z kostki granitowej

Najpopularniejszym materiałem do utwardzania ścieżek i podjazdów jest kostka brukowa. Kostka może być wykonana z różnych materiałów, dlatego ma on zróżnicowane kształty i wielkość. W zależności od rodzaju surowca rozróżniamy kostkę kamienną, otrzymywaną przez obrobienie naturalnego kamienia, np. kostka granitowa, ceramiczną, betonową. Bruk może być wykonywany również z kamienia polnego, taki typ nawierzchni nazywany był niegdyś kocim łbem. Kosta chętnie wykorzystywana jest zarówno do wykonywania podjazdów do garażu czy na posesję, jak również ścieżek ogrodowych i tarasów.

Jaki powinien być podjazd

Planując podjazd musimy zadbać, aby niezależnie od warunków pogodowych był wygodny, zarówno dla kierującego podjazdem, jak również dla mieszkańców domu. W związku z tym wszelkie łuki nie powinny przekraczać minimalnego promienia skrętu a szerokość musi być odpowiednio większa od samochodu. Minimalną, wygodą szerokością przejazdu jest około 2,25-2,5m. Oczywiście w przypadku mniejszych odległości możemy rozważyć zaprojektowanie węższego podjazdu. Bardzo istotna jest również nawierzchnia pasa podjazdu, która powinna być dobrze widoczna i odcinać się od otaczającej ją zieleni.  Dobrze działający podjazd charakteryzuje odpowiednio widoczna nawierzchnia. Dlatego najlepszym wyborem jest kostka brukowa.

Wykonanie podjazdu z kostki brukowej

Wykonanie podjazdu zawsze rozpoczyna się od wykopu odpowiednio głębokiego wykopu. Następnie po wyrównaniu i ubiciu zagęszczarką dna, na wykopie osadza się krawężniki. Należy pamiętać, że zawsze powinny być one ułożone na warstwie gęstego betonu. Kolejnym krokiem jest układanie poszczególnych warstw podbudowy. Każdą z wart należy dokładnie zagęścić przy użyciu wibratora powierzchniowego. W przypadku użycia kostki granitowej podbudowę stanowią: geowłóknina, tłuczeń lub pospółka, piasek wymieszany na sucho z cementem. Geowłóknina jest specjalnym materiałem, który znacznie poprawia trwałość nawierzchni, poprzez zapobieganie mieszania się gruntu rodzimego z kruszywem. Kolejna warstwa to warstwa nośna. Podsypka z piasku i cementu ułatwia natomiast ułożenie kostki brukowej.